پارکینگ مجتمع رویال

پارکینگ اختصاصی مجتمع تجاری رویال در 7 طبقه جهت رفاه حال مشتریان این مجموعه احداث شده است .

پارکینگ مجتمع رویال

روند تكميل پاركينگ طبقاتى مكانيزه مجتمع تجارى رويال